Blog

Google Protocol Buffers

Đầu tiên, để biết Protobuf là gì? Hãy xem cách Google giải thích: Protobuf (Protocol buffers) are Google’s language-neutral, platform-neutral, extensible mechanism for serializing structured data – think XML, but smaller, faster, and simpler. You define how you want your data to be structured once, then you can use special generated source code to easily […]

What is continuous delivery?

Continuous delivery là một phương pháp triển khai phần mềm áp dụng sự tự động hóa để tăng tốc độ phát hành. Nó thiết lập một quy trình mà trong đó bất kỳ thay đổi nào từ một developer có thể được đưa lên code repository hoặc container registry một cách tự động.

PostgreSQL vs MySQL: The Critical Differences

The Critical Differences of PostgreSQL vs MySQL: PostgreSQL là một CSDL giàu tính năng có thể xử lý truy vấn phức tạp và giữ liệu lớn. MySQL là một CSDL đơn giản hơn tương đối dễ thiết lập và quản lý; nhanh, đáng tin cận và dễ hiểu. PostgreSQL là object-relational database (ORDBMS) với những […]

Using apt-get Commands In Linux [Complete Beginners Guide]

Bài viết này giúp bạn biết được rằng mình có thể làm gì với apt-get commands trên Linux, làm thế nào thể tìm kiếm, cài đặt, nâng cấp cũng như dọn dẹp hệ thống. Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng Ubuntu hoặc những bản phân phối khác dựa trên Ubuntu như Linux Mint hay […]